Bücher und CDs nach ThemaBuch

Fredmans Epistlar


Fredmans Epistlar
Fullständiga texter

Textbuch mit sämtlichen ungekürzten Texten

Proprius förlag, 1994. 160 Seiten. Format 17,8 x 12,4 cm, Softcover
ISBN 91-7118-814-2


Schwedische Originaltexte der 82 EpistlarPreis: 10,00 € zzgl. Versandkosten
Bestellnummer: F05

 • Förord Hans Nilsson, Gunnar Hillbom, Jacob Boëthius
 • Personerna som nämns i Fredmans Epistlar
 • Epistlarna No: 1 - No: 82
 • Förklaringar till ord som förekommer i flera epistlar, till alla mytologiska namn och företeelser samt till topografiska namn
 • Melodikällor
 • Esaias Tegnér: Giv plats, giv plats, ty Nordens vingud nalkas (ur sång den 5 april 1836)

Fredmans Epistel 50


Buch

Fredmans Sånger


Fredmans Sånger
Fullständiga texter

Textbuch mit sämtlichen ungekürzten Texten

Proprius förlag, 1997. 118 Seiten. Format 17,8 x 12,4 cm, Softcover
ISBN 91-7118-846-0


Schwedische Originaltexte der 65 SångerPreis: 10,00 € zzgl. Versandkosten
Bestellnummer: F06

 • Förord Hans Nilsson, Gunnar Hillbom, Jacob Boëthius
 • Personerne som nämnas i Fredmans Sånger
 • Sångerna No: 1 - No: 65
 • Förklaringar till ord som förekommer i flera sånger, till mytologiska namn och företeelser samt till namn på historiska personer och lokaler
 • Melodikällor
 • Register till Fredmans sånger

Fredmans Sång 16 f.


Buch

Epistlarnas Värld


Epistlarnas Värld
Om Bellman, sångerna och sångarna

Aufsätze zu Bellman und zu seinem Werk von Gunnar Hillbom und Hans Nilsson

Proprius förlag, 1994. 119 Seiten. Format 12,6 x 17,8 cm, Softcover
ISBN 91-7118-815-0


Bellmans Lebensdaten, Über die Entstehung und die Veröffentlichung der Epistlar, Fredmans Welt, Die musikalische Poesie, Bellman-Gesang, Das Los des armen Dichters, Chronologie der EpistlarPreis: 10,00 € zzgl. Versandkosten
Bestellnummer: F07

 • Förord: Om epistlarna och epistelsången (Gunnar Hillbom)
 • Fredmans epistlar (Gunnar Hillbom)
 • – Epistlarnas historia
 • – I Fredmans värld
 • – Den musikaliska poesien
 • – Kring epistlarnas innebörd
 • Bellmans sång och Bellmansången (Hans Nilsson)
 • – Carl Michael Bellman på estraden
 • – Arvet från Bellman
 • En fattig diktares lott (Hans Nilsson)
 • – Det statliga lotteriet öppnas
 • – Bellman anställs
 • – Bellman på post
 • – De sista åren
 • Epistelkronologi: Tillkomstföljd - Nummerordnung

Seite 49: Den musikaliska poesien


Buch

Sångernas Värld


Sångernas Värld
Om Verket, Visorna och Bellman i utlandet

Aufsätze zu Bellman und zu seinem Werk von Gunnar Hillbom und Hans Nilsson

Proprius förlag, 1997. 159 Seiten. Format 12,6 x 17,8 cm, Softcover
ISBN 91-7118-847-9


Über Fredmans Sånger, Bellman in Tonaufnahmen, Bellman im Ausland, Bellman und das Brandkontoret, Chronologie der SångerPreis: 10,00 € zzgl. Versandkosten
Bestellnummer: F08

 • Förord: Eko tonar än ur Bellmans luta … (Gunnar Hillbom)
 • Bellmans levnadshistoria i årtal
 • Fredmans sånger (Gunnar Hillbom)
 • – Den Svenske Anakreon
 • – En kavalkad av visor
 • – Betraktom Floras gårdar
 • – Jag skattar min flaska och sjunger min ton
 • – Guden Backus och hans orden
 • – Adams skål, vår gamla far!
 • – Döden är en faslig björn
 • – En skål för värden och värdinna
 • – Hanrejen, sutenören och förste älskaren
 • – Ett eko från epistlarnas värld
 • – Stockholmaren och provinsbon
 • – Satiren - ett främmande inslag i Bellmans viskonst
 • – Sångerna - en sammanfattning av ett livsverk
 • Bellman på spåren (Hans Nilsson)
 • – Bellman på skiva
 • – De stora skivorna
 • Bellman utomlands (Hans Nilsson)
 • – Bellmans andra hemland [Danmark]
 • – Bellman á Íslandi
 • – Bellman auf Deutsch
 • – Bellman suomen kielellä
 • – Bellman i österled
 • – Bellman på flera språk
 • Bellman och Brandkontoret (Gunnar Hillbom)
 • Sångkronologi: Tillkomstföljd - Nummerordnung

Seite 102: Sångerna - en sammanfattning av ett livsverk